מאמרים חדשים
גיליון ד (תשע"ו)


רבין שושטרי
שיקולים משפטיים ומוסריים בקניין הגזלה: עיון בשאלת הבעלות על החפץ הגזול
פתח קובץ תקציר

Steven H. Adams
The Development of a Waiting Period Between Meat and Dairy: 9th – 14th Centuries
פתח קובץ תקציר


פרטי המשתתפים בגיליון

להורדת הגיליון השלם
עבודות מחקר


אלישיב פרנקל
מפגשים ושיחות של חכמים בסיפורים על רקע הלכתי בתלמוד הבבלי
דיסרטציה בהנחיית פרופ' שמא יהודה פרידמן, אוניברסיטת בר אילן, תשע"ה
פתח קובץ

שולמית בן שעיה
הלכות נידה בחיבורי ההלכה של צרפת מבית מדרשו של רש"י ועד לסמ"ק
דיסרטציה בהנחיית ד"ר יהודא ד. גלינסקי, אוניברסיטת בר אילן, תשע"ו
פתח קובץ

ליאור יעקבי
פירוש פרק 'כיצד מברכין' במסכת ברכות לתמיד רשב"א מארכיון בגירונה
עבודת גמר בהנחיית ד"ר אהרן ארנד, אוניברסיטת בר-אילן, תשע"ה
פתח קובץ

יצחק פייגלין
התפתחות העקרונות המשפטיים בנוגע לכתובה בקהילות אשכנז בימי הביניים בתקופת הראשונים (המאות העשירית עד השש עשרה)
עבודת גמר בהנחיית פרופ' יחיאל קפלן, אוניברסיטת חיפה, תשע"ה
פתח קובץ

הנחיות הרשמה קישורים שתף צור קשר